Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914Juli11.7.1914