Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914September15.9.1914