Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914September26.9.1914