Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914September29.9.1914